Vrouwen bij de krant van toen

De krant van toen, dat wil zeggen de krant in de tijd van voor de tweede feministische golf, was net als de rest van de samenleving een bolwerk van een dubbele moraal waarin op de werkvloer de waarde van mannen en vrouwen constant werd gemeten aan de hand van verschillende maatstaven. Bij de krant van toen doen verdienden vrouwelijke journalisten minder dan hun mannelijke evenknieĆ«n, moesten zij langer op promoties wachten en kwamen vrouwelijke hoofdredacteurs nauwelijks voor. Dit terwijl er aan de vooravond van de tweede feministische begin jaren ’70 al een lange route op weg naar gelijkheid was afgelegd. HenriĆ«tte van der Meij was de eerste Nederlandse verslaggeefster/journalist. Na rechtswege te hebben afgedwongen haar beroep te mogen uitoefenen, schreef een president van de rechtbank op haar perskaart “Alleen geldig voor zover plaats aan de perstafel en voor zover geen bezwaar bij mannelijke collegae”. Het is voor ons in de eenentwintigste eeuw nagenoeg onmogelijk om een dergelijke mate van discriminatie en uitsluiting met ons gezonde verstand te bevatten. Het moge duidelijk zijn dat krantenredacties in die tijd voornamelijk uit mannen bestonden. Gelukkig is dat nu anders. Onderzoek wijst uit dat meer dan twee derde van de journalistiek studenten momenteel vrouw zijn. Tevens stelt men zich, ook op kranten redacties, steeds flexibeler op met betrekking tot parttime werken. De concurrentie voor de beste banen wordt dus steeds eerlijker. Mocht het iemand niet lukken om gepromoveerd te worden dan zal dit steeds minder liggen aan zijn of haar geslacht maar aan zijn of haar kwaliteiten en/of tekortkomingen voor de functie in kwestie. Dit betekent dat zowel mannen als vrouwen krap bij kas kunnen komen te zitten. Om de tijd te overbruggen tot de volgende kans op een beter salaris, is het mogelijk om een voordelige lening op ferratum.nl af te sluiten.

(Visited 101 times, 1 visits today)